leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

Kinderen willen ook inspraak in het schoolgebeuren en hebben er bovendien dikwijls een frisse, moderne en creatieve kijk op. 

Ieder jaar wordt per klas (vanaf het vierde leerjaar) door en voor de leerlingen een afgevaardigde verkozen . Zij komen samen onder (bege)leiding van juf Iris en de directie. Er wordt besproken wat er beter kan en soms leidt dit ook tot concrete acties. 

Voor het schooljaar 2022-2023 werden verkozen:
4a: Bente Op 't Eynde
4b: Fotini Creemer
5a: Nette Patyn
5b: Ikra Yildrim
6a: Raina Wilmaers
6b: Lora Damen

Samenkomst 13/12/2022

klik hierom het verslag te bekijken. (pdf)

klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)

Samenkomst 28/10/2015 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 17/11/2016 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 02/02/2017 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 24/05/2017 klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 20/12/2017 klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 16/11/2018 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf) 
Samenkomst 19/12/2018 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 27/02/2019 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf) 
Samenkomst 05/04/2019 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf) 
Samenkomst 14/06/2019 klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 20/11/2019 klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 15/01/2020 klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)

Samenkomst 19/02/2020

klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 25/11/2020                klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
Samenkomst 3/12/2020 klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)                          
Samenkomst 10/02/2021 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf) 
 Samenkomst 25/03/2021 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)
 Samenkomst 23/04/2021 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf) 
 Samenkomst 7/05/2021 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf) 
 Samenkomst 25/02/2022 Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf) 
 Samenkomst 21/11/2022  Klik hier om het verslag te bekijken. (pdf)