K6A - juf Miet (5-jarigen)

de slak

He, welk diertje zit er daar in onze klas.

Een slak.

Samen gaan we op zoek of er nog slakken zitten verstopt.

We maken leuke spiraalhuisjes voor slak.